Day: November 14, 2023

เทคนิคแนะนำตัวเองในการสัมภาษณ์งาน
Interview Tips
Jitrkarn Sakrueangrit

เทคนิคแนะนำตัวเองในการสัมภาษณ์งาน

การตอบคำถามแนะนำตัวเองตอนสัมภาษณ์งาน เป็นมากกว่าการเล่าเรื่องราวชีวิตของคุณ เพราะมันคือโอกาสโฆษณาตัวเองว่าคุณคือผู้สมัครหนึ่งเดียวในอุดมคติ

Read More »