Day: November 1, 2023

สัญญาณแบบนี้ ได้งานที่ไปสัมภาษณ์มาชัวร์
Interview Tips
Jitrkarn Sakrueangrit

สัญญาณแบบนี้ ได้งานที่ไปสัมภาษณ์มาชัวร์!

ถ้าสังเกตดีๆ คุณก็อาจพบกับคำบอกใบ้และสัญญาณเล็กๆ น้อยๆ ในระหว่างและหลังการสัมภาษณ์ที่อาจบ่งบอกถึงความเป็นไปได้ว่าจะได้งาน เช็คเลย

Read More »